Vilkår og handelsbetingelser

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før en ordre udfyldes og indsendes, som de fremgår af vores og dine juridiske rettigheder og forpligtelser i forhold brugen af ​​HelpHouse platformen og relaterede tjenester. Du vil blive bedt om at acceptere disse vilkår og betingelser, før du kan oprettes som kunde.

Du bør printe en kopi af disse vilkår og betingelser for fremtidig reference. Vi vil ikke indgive en kopi specifikt i forhold til dig, og vi garanterer ikke at de er tilgængelige på vores hjemmeside i fremtiden.

AFTALE:

1. Definitioner og fortolkning

1.1 I aftalen:

”Aftale”: aftalen mellem Udbyder og Kunden for levering af adgang til HelpHouse Platform og brug af HelpHouse Tjenester, indarbejde disse vilkår og betingelser og Tilmeld formular, og eventuelle ændringer af aftalen fra tid til anden;

”Bankdag” betyder enhver ugedag, bortset fra en bank eller helligdag i England;

”Gebyrer”: beløb, der skal betales af Kunden til Leverandøren i henhold til eller i forbindelse med aftalen;

”HelpHouse Platform” betyder softwareplatform kendt som HelpHouse, der ejes og drives af Udbyderen, og der vil blive stillet til rådighed for Kunden som en service via internettet;

”HelpHouse Services” betyder leveret eller skal leveres af Udbyderen til kunden ved hjælp af HelpHouse platformen, som er angivet på Tilmeld Form;

"Kunde" betyder kunden for HelpHouse Services identificeret på Tilmeld Form;

”Kundens fortrolige oplysninger” betyder

(A) alle oplysninger videregives (uanset beskrevet skriftligt, mundtligt eller på anden måde) af Kunden til Udbyderen i Løbetiden der er markeret som ”fortroligt”, beskrevet som ”fortroligt” eller skulle have været forstået af Leverandøren på tidspunktet for videregivelse at være fortrolig; og

(B) Kundens Materialer.

"Kundedata" betyder identitet, kontaktoplysninger og betalingsoplysninger af Kunden leverede på Tilmeld Form (som opdateres fra tid til anden), og alle oplysninger om Kundens brug af, og rettigheder til at bruge, det HelpHouse Platform og HelpHouse Services;

"Customer Materialer" alle værker og materialer (ekskl Kundedata) uploadet til HelpHouse Platform, eller behandles eller fremsendes ved hjælp af HelpHouse Tjenester, af eller på vegne af kunden;

”Defekt” betyder en defekt, fejl eller fejl, der har en væsentlig negativ indvirkning på driften eller funktionaliteten af ​​HelpHouse Platform, men eksklusive enhver defekt, fejl eller fejl forårsaget af eller opstår som følge af en uoverensstemmelse mellem HelpHouse Platform og alle andre systemet, applikation, program eller andet end den interface software software;

"Dokumentation" betyder datablade produceret af Udbyderen og gjort tilgængelige på HelpHouse platformen til Kunden;

”Ikrafttrædelsesdato” betyder den dato, hvor aftalen træder i kraft, som angivet i punkt 2.3;

”Force Majeure Begivenhed” betyder en begivenhed, eller en serie af relaterede begivenheder, der ligger uden for rimelig kontrol af de berørte (herunder fejl i eller problemer med internettet eller en del af internettet parti, hackerangreb, virus eller anden ondsindet software angreb eller infektioner, strømsvigt, arbejdskonflikter påvirker nogen tredjepart, lovændringer, katastrofer, eksplosioner, brande, oversvømmelser, optøjer, terrorangreb og krige);

”Immaterielle rettigheder” betyder alle immaterielle rettigheder, uanset hvor i verden, hvad enten registrerede eller ikke-registrerede, herunder eventuel anvendelse eller ret til ansøgning om disse rettigheder (og de ”intellektuelle ejendomsrettigheder” ovennævnte omfatter ophavsret og beslægtede rettigheder, databaserettigheder, fortrolige oplysninger, forretningshemmeligheder, knowhow, firmanavne, varenavne, varemærker, servicemærker, passing off rettigheder, illoyal konkurrence rettigheder, patenter, smålige patenter, brugsmodeller, halvlederprodukters topografi rettigheder og rettigheder i design);

"Interface Software" betyder den software, der leveres af Udbyderen til kunden med det formål at gøre det muligt for kunden at få adgang til HelpHouse Services ved hjælp af token;

”Personlige data” har den betydning, at det i den danske Persondataloven;

"Tjenesteyder": HelpHouse ApS, et selskab i Danmark (CVR-nr: 38.455.745), der har hjemsted på Kochsgade 31 D, 3., 5000 Odense C, DK;

"Tilmeld Form" betyder webformularen til rådighed på helphouse.io med konkrete oplysninger om de HelpHouse Services og giver brugerne mulighed for at ansøge om at blive kunder for HelpHouse Services;

"Tegningsperioden" betyder den tidsperiode angivet som sådan på Tilmeld Form;

"Support Services" betyder support og vedligeholdelse leveret eller skal leveres af Udbyderen til Kunden i henhold til punkt 4;

”Term” betyder udtrykket af aftalen;

"Token" betyder en alfanumerisk token genereret af platformen, der kan anvendes af eller på vegne af kunden til at gøre det muligt for Kundens adgang til platformen; og

”Opgraderinger” betyder nye versioner af, og opdateringer til den HelpHouse Platform, hvad enten med henblik på fastsættelse af en fejl, fejl eller andet emne i HelpHouse platformen eller forbedre funktionaliteten af ​​HelpHouse Platform.

1.2 I aftalen, en henvisning til en lov eller lovbestemmelser omfatter en henvisning til:

(A) at vedtægter eller lovbestemmelser som modificeret, konsoliderede og / eller genindsættes fra tid til anden; og

(B) enhver underordnet lovgivning, i henhold til denne lov eller lovbestemmelse.

1.3 Klausulen overskrifter påvirker ikke fortolkningen af ​​aftalen.

1.4 ejusdem generis regel er ikke beregnet til at blive brugt i fortolkningen af ​​aftalen.

1.5 Henvisninger i aftalen til anden er henvisninger til den tid i København, DK.

2. Aftale og Termer

2.1 Reklamer for de HelpHouse Services på Udbyderens hjemmeside udgør et ”opfordring til at”; og Kundens ordre til HelpHouse Services udgør et kontraktligt tilbud. Ingen kontrakt vil træde i kraft mellem Udbyder og Kunden, medmindre og indtil Udbyderen accepterer Kundens ordre i overensstemmelse med proceduren i denne § 2.

2.2 For at indgå aftalen, skal kunden tage følgende skridt: (i) Kunden skal navigere til Tilmeld Form og skal vælge de nødvendige HelpHouse Services og klik på "Tilmeld dig"; (Ii) Kunden skal derefter indsende Kundens navn, adresse og andre Kundeoplysninger og angive sin accept af disse vilkår og betingelser; (Iii) Kunden vil derefter være i stand til at indsende betalingsoplysninger for HelpHouse Services; (Iv) Kunden vil modtage en mail med et aktiveringslink, som Kunden skal klikke på for at aktivere kundens konto; (V) når kundens konto er blevet aktiveret, vil kunden være i stand til at logge ind og konfigurere HelpHouse Services.

2.3 I henhold til paragraf 2.5, aftalen træder i kraft, når kunden accepterer disse vilkår og betingelser i henhold til punkt 2.2 (ii).

2.4 Parterne, bliver virksomheder, enige om, at forordninger 9 (1) (c) og 11 (1) (b), i elektronisk handel (EU direktiv), finder ikke anvendelse. Kunden får mulighed efter afslutning fremgangsmåden beskrevet i punkt 2.2 i at identificere, om eventuelle indtastningsfejl er blevet foretaget, og korrigere eventuelle fejl, ved hjælp af kundens konto kontrolpanel.

2.5 Når du er i kraft, vil aftalen fortsætte i kraft på ubestemt tid, medmindre og indtil aftalen opsiges i henhold til punkt 6.2 eller § 13.

3. HelpHouse Platform og HelpHouse Services

3.1 Med forbehold af forbuddene i § 3.2, Udbyderen giver hermed til Kunden en ikke-eksklusiv licens til at få adgang til HelpHouse Platform og bruge HelpHouse Services, ved hjælp af kun Token og Interface Software, med det ene formål at bearbejdning af data fra kunden, i Løbetiden.

3.2 licens udstedt af Provider til Kunden i henhold til denne § 3 er underlagt følgende forbud:

(A) Kunden må ikke underlicens sin ret til at få adgang til og bruge HelpHouse Services eller tillade, at uautoriserede personer at få adgang til eller bruge HelpHouse Services; og

(B) Kunden må ikke ændre eller tilpasse eller redigere HelpHouse Platform.

3.3 For at undgå tvivl, Kunden har ikke ret til at få adgang til objektkode eller kildekoden til HelpHouse Platform, enten under eller efter Term.

3.4 Alle immaterielle rettigheder i HelpHouse Platform vil forblive, som mellem parterne, tilhører Udbyderen.

3.5 Kunden skal anvende alle rimelige bestræbelser på at sikre, at ingen uautoriserede personer vil eller kan få adgang til HelpHouse platformen eller brug HelpHouse Services ved hjælp af token.

4. Support Services og opgraderinger

4.1 Under sigt vil Provider levere support til Kunden, og kan anvende Opgraderinger til HelpHouse Platform, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne paragraf 4.

4.2 Leverandøren skal stille til rådighed mellem 09.00 og 17.00 på Bankdage en helpdesk-facilitet med henblik på:

(A) at bistå kunden med den korrekte brug af den HelpHouse Platform; og / eller

(B) bestemmelse af årsagerne til fejl og fastsættelse fejl i HelpHouse Platform.

4.3 Leverandøren skal bruge rimelige bestræbelser på at sikre, at et medlem af sin støtte personale kan nås med mobiltelefonen uden for support timer i punkt 4.2, der er nævnt i tilfælde af en nødsituation.

4.4 Kunden skal handle rimeligt på alle tidspunkter i forhold til brugen af ​​helpdesk-facilitet, og Udbyderen forbeholder sig ret til at suspendere eller annullere helpdesk-facilitet i tilfælde af, at kunden gør urimeligt brug af denne facilitet (i udtalelsen fra provider).

4.5 Kunden anerkender, at Udbyderen fra tid til anden, mens aftalen kan gælde Opgraderinger til HelpHouse platformen, og at sådanne opgraderinger kan medføre ændringer funktionaliteten af ​​HelpHouse Platform.

4.6 I tilfælde af afbrydelse af HelpHouse Services, skal Udbyderen nødvendige indsats for at sørge for genoptagelse af HelpHouse Services på en sådan måde, at kunden ikke lider nogen tab af data.

4.7 Udbyderen kan suspendere adgangen til HelpHouse platformen med henblik på at udføre planlagt vedligeholdelse, sådan vedligeholdelse, der skal udføres på en dag, som ikke er en bankdag.

4.8 Udbyderen kan udlicitere for enhver af de Support Services uden at indhente samtykke fra kunden.

5. Kundernes Materialer

5.1 Kunden giver til udbyderen en ikke-eksklusiv licens til at gemme, kopiere og på anden måde bruge Kundens Materialer på HelpHouse Platform med henblik på betjening af HelpHouse Platform og gør det muligtfor HelpHouse Services at opfylder sine andre forpligtelser i henhold til aftalen og udøver sine rettigheder i henhold til aftalen. Udbyderne kan, på en loyal måde, henvise til samarbejdet mellem Udbyderen og Kunden på Udbyderens hjemmeside og andre medier.

5.2 I henhold til paragraf 5.1, vil alle immaterielle rettigheder i Kundens Materialer forblive, som mellem parterne, tilhører kunden.

5.3 Kunden garanterer og repræsenterer til udbyderen, at kunden Materials, og deres anvendelse af Leverandøren i overensstemmelse med vilkårene i aftalen, vil ikke:

(A) overtræder nogen love, vedtægter, forskrifter eller juridisk bindende koder;

(B) at krænke nogen persons immaterielle rettigheder eller andre juridiske rettigheder; eller

(C) give anledning til nogen årsag til sag mod Provider eller Kunden eller nogen tredjepart, i hvert tilfælde i nogen jurisdiktion, og i henhold til gældende lov.

5.4 Hvis udbyderen med rimelighed kan antage, at der er sket en overtrædelse af bestemmelserne i denne § 5, Udbyderen kan:

(A) at slette eller ændre de relevante Customer Materialer; og / eller

(B) at suspendere enhver eller alle de HelpHouse Services og / eller Kundens adgang til HelpHouse platformen, mens det undersøger sagen.

5.5 Enhver overtrædelse af Kunden af ​​denne § 5, vil blive anset for at være en væsentlig misligholdelse af aftalen med henblik på § 13.

6. Afgifter

6.1 Afgifterne fra ikrafttrædelsesdatoen bliver som angivet på Tilmeld formular, og vil bestå af:

(A) en fast afgift pr Tegningsperioden, der faktureres og betales ved påbegyndelsen af ​​hver kalendermåned (sådan beløb, der skal pro-rated af Udbyderen i tilfælde af, at aftalen trådte i kraft eller blev afsluttet i løbet af en kalender måned); og

(B) en variabel Oplad afhænger brugen af ​​HelpHouse Tjenester, der faktureres af Leverandøren til enhver tid efter udgangen af ​​den kalendermåned, for hvilken de variable afgifter afholdes.

6.2 Hvis udbyderen enig skriftligt med kunden, at der vil være en indledende prøveperiode for HelpHouse Services, så i løbet af denne prøveperiode alle bestemmelserne i den aftale gælder Gem som følger:

(A) Kunden er ikke forpligtet til at betale de afgifter i forbindelse med prøveperioden;

(B) hver af parterne kan opsige aftalen straks ved skriftlig meddelelse til den anden part på ethvert tidspunkt inden udgangen af ​​prøveperioden (i hvilket tilfælde intet ansvar for at betale eventuelle gebyrer vil opstå); og

(C) den første Tegningsperioden begynder i slutningen af ​​prøveperioden.

6.3 Alle Afgifter angivet i eller i relation til aftalen er angivet eksklusive moms, medmindre andet fremgår af sammenhængen. I givet fald vil momsen betales af Kunden til Leverandøren ud over de vigtigste beløb.

6.4 Udbyderen kan variere Afgifter ved at give til Kunden ikke mindre end 30 dages skriftligt varsel af variationen udløber efter afslutningen af ​​den daværende aktuelle abonnementsperiode.

6.5 Kunden betaler de Afgifter til Udbyderen inden for den betalingsfrist angivet på den relevante faktura.

6.6 Afgifter skal betales af kredit-eller betalingskort i overensstemmelse med vejledningen på Tilmeld formular, eller ved hjælp af en anden metode, som Udbyderen kan aftale skriftligt fra tid til anden.

6.7 Hvis kunden ikke betaler noget beløb ordentligt på grund af Udbyderen under eller i forbindelse med aftalen, Udbyderen kan:

(A) opkræve kunden renter af det forfaldne beløb med en sats på 8% om året over basen på Den Danske Bank fra tid til anden (som interesse påløber dagligt og blive forværret kvartalsvis); eller

(B) krav interesse og lovbestemt kompensation fra Kunden i henhold til den

Lov om inkasso nr 319 af 1997.

6.8 Udbyderen kan suspendere adgangen til HelpHouse Platform og leveringen af ​​de HelpHouse Services hvis nogen skyldige beløb, der skal betales af kunden til udbyderen i henhold til aftalen er forsinket.

6.9 Kunden anerkender, at når kunden ikke fuldt ud at udnytte eventuelle HelpHouse Services forbrug kvoter, der indgår i de faste afgifter, sådanne kvoter ikke vil blive overført til den følgende periode.

7. Refusionspolitik

7.1 Hvis en af ​​parterne opsiger aftalen i henhold til punkt 13.3, skal Kunden frigøres fra enhver forpligtelse til at betale de afgifter i forbindelse med en senere tegningsperiode, og hvor sådanne afgifter allerede er betalt til udbyderen, skal Kunden være berettiget til en tilbagebetaling af sådanne afgifter.

7.2 Hvis Udbyderen opsiger aftalen i henhold til punkt 13.4, skal Kunden frigøres fra enhver forpligtelse til at betale de gebyrer for enhver periode efter datoen for den faktiske opsigelse af aftalen (sådan beløb, der skal pro-rated ved Provider bruger nogen fornuftig metode).

7.3 Under ingen omstændigheder vil Kunden være berettiget til tilbagebetaling af, eller frigive fra ansvar at betale, variable afgifter, at Kunden har afholdt.

7.4 Gem som udtrykkeligt angivet i denne paragraf 7 eller § 6.2, vil kunden ikke berettiget til tilbagebetaling af afgifter eller frigjort fra ethvert ansvar at betale Afgifter om ophør af denne aftale.

8. Garantier

8.1 Kunden garanterer og repræsenterer til udbyderen, at det har den juridiske ret og myndighed til at indgå og opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

8.2 udbyderen garanterer og repræsenterer til Kunden:

(A) at det har den juridiske ret og myndighed til at indgå og opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen;

(B) at det vil udføre sine forpligtelser i henhold til aftalen med rimelig omhu og dygtighed; og

(C) at HelpHouse platformen vil fungere uden Defekter og væsentlige vil fungere i overensstemmelse med Dokumentationen (med forbehold af eventuelle opgraderinger).

8.3 Kunden anerkender, at:

(A) kompleks software er aldrig helt fri for defekter, fejl og bugs, og Udbyderen giver ingen garanti eller repræsentation, at HelpHouse platformen vil være helt fri for sådanne defekter, fejl og bugs;

(B) Udbyderen garanterer ikke eller repræsenterer, at HelpHouse platformen vil være kompatibel med alle programmer, program eller andet end den Interface Software software; og

(C) Leverandøren skal ikke og foregiver ikke at give nogen juridiske, skattemæssige eller regnskabsmæssige rådgivning i henhold til aftalen, eller i forhold til HelpHouse Platform og (undtagen i det omfang andet udtrykkeligt er bestemt) Udbyderen garanterer ikke eller repræsentere, at HelpHouse Platform vil ikke give anledning til civilt eller strafferetligt juridisk ansvar på den del af kunden eller en anden person.

8.4 Alle af parternes garantier og erklæringer i forbindelse med genstanden for aftalen udtrykkeligt er angivet i vilkårene i aftalen. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil ingen andre garantier eller erklæringer vedrørende genstanden for aftalen være underforstået i aftalen.

9. Skadefritagelse

9.1 Kunden vil fritage og holde Udbyderen skadesløs mod alle forpligtelser, skader, tab, omkostninger og udgifter (herunder juridiske udgifter og beløb, der udbetales til dækning af eventuelle tvister) lidt eller afholdt af Udbyderen og der opstår som følge af et brud med Kunden punkt 5.3.

10. Begrænsninger og undtagne risici

10.1 Intet i vil aftalen:

(A) begrænse eller udelukke ansvar en fest for dødsfald eller personskade som følge af uagtsomhed;

(B) begrænsning af eller udelukke ansvar en fest for bedrageri eller svigagtig vildledning af denne part;

(C) begrænse ethvert ansvar for en part på en måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lov; eller

(D) udelukke ethvert ansvar for et parti, der ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

10.2 De begrænsninger og udelukkelser af ansvar, der er fastsat i dette punkt 10 og andre steder i aftalen:

(A), er underlagt § 10.1; og

(B) gælder for alle forpligtelser, der følger af aftalen eller i forbindelse med genstanden for aftalen, herunder forpligtelser, der opstår i kontrakt, i erstatningsret (herunder uagtsomhed) og for overtrædelse af lovmæssige forpligtelser.

10.3 Leverandøren skal ikke være ansvarlig over for Kunden i forbindelse med tab af fortjeneste, indkomst, omsætning, anvendelse, fremstilling eller forventede besparelser.

10.4 Leverandøren skal ikke være ansvarlig over for Kunden for tab af business, kontrakter eller kommercielle muligheder.

10.5 Leverandøren skal ikke være ansvarlig over for Kunden for tab af eller skade på goodwill eller omdømme.

10.6 Leverandøren skal ikke være ansvarlig over for Kunden i forbindelse med tab eller korruption af alle data, database eller software.

10.7 Leverandøren skal ikke være ansvarlig over for Kunden for enhver speciel, indirekte eller afledte tab eller skade.

10.8 Leverandøren skal ikke være ansvarlig over for Kunden for eventuelle tab, der opstår ud af en Force Majeure begivenhed.

10.9 udbyderens ansvar over for Kunden i relation til enhver begivenhed eller række af relaterede begivenheder vil ikke overstige det største af:

(A) 2.000,00 DKK; og

(B) det samlede beløb betalt eller (hvis højere) betales af Kunden til Leverandøren i henhold til aftalen i løbet af 12-måneders perioden umiddelbart forud for begivenheden eller begivenheder, der giver anledning til kravet.

11. Databeskyttelse

11.1 Kunden garanterer, at det har den juridiske ret til at videregive alle personlige data, at det i virkeligheden betyder oplyse Udbyderen under eller i forbindelse med aftalen.

11.2 Udbyderen garanterer, at:

(A) det vil kun handle efter instruks fra Kunden i forbindelse med behandling af en hvilken som helst personoplysninger (ekskl kundedata) udført af Leverandøren på vegne af Kunden; og

(B) det har etableret passende sikkerhedsforanstaltninger (både tekniske og organisatoriske) mod ulovlig eller uautoriseret behandling af personoplysninger og mod tab eller beskadigelse af personlige data behandles af Udbyderen på vegne af kunden.

12. Fortrolighed

12.1 Udbyderen vil:

(A) føre fortrolige og ikke videregive Kundens fortrolige oplysninger til nogen person medmindre udtrykkeligt er tilladt i paragraf 12;

(B) beskytte Kundens fortrolige oplysninger mod uautoriseret videregivelse ved at bruge den samme grad af omhu som det tager at bevare og beskytte egne fortrolige oplysninger af lignende art; og

(C) uden at det berører den generelle af § 12.1 (b), sikre, at alle kundens kontooplysninger gemt på platformen er lagret i krypteret form, og at kommunikationen mellem platformen og Interface Software er beskyttet af SSL-teknologi.

12.2 Kundens fortrolige oplysninger kan videregives af Leverandøren til ledere, medarbejdere, agenter, forsikringsselskaber og professionelle rådgivere, forudsat at modtageren er bundet skriftligt at opretholde fortroligheden af ​​Kundens fortrolige oplysninger når disse videregives.

12.3 Forpligtelserne i paragraf 12 finder ikke anvendelse på:

(A) Kundens fortrolige oplysninger, der er offentligt kendt (anden måde end gennem en overtrædelse af en forpligtelse på tillid);

(B) Kundens fortrolige oplysninger, der er i Udbyderens besiddelse af forud for Kundens offentliggørelse af oplysningerne for Udbyderen;

(C) Kundens fortrolige oplysninger, der modtages af Udbyderen fra en uafhængig tredjepart, der har en ret til at videregive de relevante fortrolige oplysninger; eller

(D) Kundens fortrolige oplysninger, der skal offentliggøres ved lov, eller af en statslig myndighed, fondsbørs eller andet tilsynsorgan.

13. Opsigelse

13.1 Begge parter kan opsige aftalen straks ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis den anden part begår nogen væsentlig misligholdelse af et vilkår i aftalen.

13.2 Begge parter kan opsige aftalen straks ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis:

(A) den anden part:

(I) opløses;

(Ii) ophører med at lede alle (eller i det væsentlige alle) af dets virksomhed;

(Iii) er eller bliver ude af stand til at betale sin gæld, når de forfalder;

(Iv) er eller bliver insolvent eller erklæres insolvent; eller

(V) indkalder til et møde eller gør eller agter at foretage arrangement eller sammensætning med sine kreditorer;

(B) en administrator, administrativ modtager, likvidator, midlertidig bobestyrer, administrator, leder eller lignende udpeges over nogen af ​​aktiverne i den anden part;

(C) en ordre er lavet til afvikling af den anden part eller den anden part passerer en opløsning for dets afvikling (undtagen i forbindelse med et opløsningsmiddel omorganisering af virksomhed, hvor den resulterende enhed vil påtage sig alle i den anden part i henhold til aftalen); eller

(D) (hvor den anden part er en person), som modparten dør, eller som følge af sygdom eller uarbejdsdygtighed bliver ude af stand til at styre sine egne anliggender, eller er genstand for en konkursbegæring eller ordre.

13.3 Begge parter kan opsige aftalen ved at give mindst 30 kalenderdages skriftligt varsel om opsigelse til den anden part, der udløber ved udgangen af ​​den daværende aktuelle abonnementsperiode.

13.4 Udbyderen kan opsige aftalen ved at give mindst 30 kalenderdages skriftligt varsel om opsigelse til kunden (udløber til enhver tid).

13.5 Udbyderen kan opsige aftalen straks ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse til kunden, hvor kunden ikke betaler til udbyderen ethvert beløb, der skal betales i henhold til aftalen ved forfaldsdatoen.

14. Konsekvenser af ophør

14.1 Ved ophør af aftalen, vil alle de bestemmelser i aftalen med at have virkning, bortset fra at følgende bestemmelser i aftalen vil overleve og fortsætte med at have virkning (i overensstemmelse med deres vilkår eller på anden måde ubestemt tid): §§ 1, 7,5, 9, 10, 12, 14 og 17.

14.2 Opsigelse af aftalen vil ikke påvirke hverken partiets påløbne forpligtelser og rettigheder som på datoen for opsigelsen.

15. Meddelelser

15.1 Enhver meddelelse givet i henhold til aftalen skal ske skriftligt (uanset om der er beskrevet som ”skriftlig meddelelse” i aftalen) og skal afleveres personligt eller sendes med registreret logget til stillingen, eller sendes via e-mail, att den relevante menneske, og til den relevante adresse nedenfor (eller som meddelt af den ene part til den anden i overensstemmelse med denne paragraf).

Udbyderen

Modtager: HelpHouse ApS
E-mail-adresse: [email protected]
Postadresse: Havnegavde 32 1. sal, 5000 Odense C, Danmark

Kunden

Adressaten og adresse eller e-mail-adresse, der er fastsat i Tilmeld formular.

15.2 En meddelelse vil blive anset for modtaget på det pågældende tidspunkt anført nedenfor (eller hvis en sådan tid er ikke på en Bankdag, ved starten af ​​den næste arbejdsdag efter det pågældende tidspunkt angivet nedenfor):

(A) når meddelelsen er leveret personligt, på tidspunktet for leveringen;

(B) hvis bekendtgørelsen er sendt med anbefalet post logget til post, 48 timer efter udstationering; og

(C) hvis bekendtgørelsen er sendt via e-mail, på tidspunktet for transmissionen (giver afsenderen bevarer skriftlig dokumentation af transmissionen).

15.3 En part, der modtager en meddelelse i henhold til denne aftale skal sende til den anden part en kvittering for modtagelse inden for 2 hverdage efter datoen for modtagelsen af ​​meddelelsen.

16. Force Majeure Begivenhed

16.1 Hvis en Force Majeure begivenhed giver anledning til en manglende eller forsinket parterne udfører sine forpligtelser i henhold til aftalen (bortset forpligtelser til at foretage betaling), vil disse forpligtelser suspenderes for varigheden af ​​Force Majeure.

17. Generelt

17.1 Ingen brud på en bestemmelse i aftalen vil blive frafaldes undtagen med udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den part, der ikke er i strid.

17.2 Hvis en bestemmelse i aftalen er bestemt af en domstol eller anden kompetent myndighed til at være ulovlig og / eller ikke kan håndhæves, vil de andre bestemmelser i aftalen fortsætte i kraft. Hvis nogen ulovlig og / eller ikke kan håndhæves paragraf ville være lovlige eller fuldbyrdes, hvis en del af den er blevet slettet, vil denne del blive anset for at blive slettet, og resten af ​​den paragraf vil fortsætte i kraft (medmindre det ville modsige den klare hensigt at parterne , i hvilket tilfælde hele den relevante paragraf vil blive anset for at blive slettet).

17.3 Aftalen kan ikke ændres, undtagen ved et skriftligt dokument underskrevet af eller på vegne af hver af parterne.

17.4 Kunden accepterer hermed, at Udbyderen frit kan overdrage enhver af eller alle sine kontraktlige rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til aftalen til enhver efterfølger til alle eller en væsentlig del af forretningen for at tildele part fra tid til anden. Kunden må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Provider tildele, overføre, ladning, licens eller anden måde disponere over eller handle i aftalen eller eventuelle kontraktlige rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen.

17.5 Aftalen er lavet til gavn for parterne, og er ikke beregnet til at gavne tredjemand eller kunne håndhæves af en tredjepart. Rettighederne for parterne til at afslutte, ophæve eller enige enhver ændring, afkald, variation eller afvikling under eller i forbindelse med aftalen, er ikke omfattet af samtykke fra tredjemand.

17.6 I henhold til paragraf 10.1:

(A) den aftale udgør hele aftalen mellem parterne i forbindelse med genstanden for aftalen, og erstatter alle tidligere aftaler, arrangementer og forståelser mellem parterne i forbindelse med, at emnet; og

(B) ingen af ​​parterne vil have nogen bod for enhver vildledning (hvad enten skriftlig eller mundtlig) gjort til det, som den anvender som kommer ind i aftalen.

17.7 Aftalen er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark; og domstolene i Danmark vil have enekompetence til at afgøre en tvist i henhold til eller i forbindelse med aftalen. Eventuelle tvister afgøres ved Retten i Odense.