Hvad er databeskyttelse, og hvad betyder det for din kundeservice?

Header image.png

Det er nærmest umuligt at drive virksomhed i dag uden at udveksle og behandle data af forskellig art. De seneste årtiers teknologiske udvikling har gjort det helt utroligt nemt for virksomheder at indsamle kundedata digitalt og opbevare dataene på enten en fysisk eller cloud-baseret server. Herefter kan virksomhederne bruge de indsamlede oplysninger til forskellige formål såsom at skræddersy produkter og ydelser efter kundernes præferencer. 

I og med at der dagligt udveksles millioner af terabyte data via internettet, er der et stigende behov for databeskyttelse. Ikke mindst for virksomheder, der ønsker at optimere deres kundeservice. Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Hvad er databeskyttelse? 

Du har muligvis hørt eksperter sige, at data har overhalet olie som verdens mest værdifulde ressource. Data er uden tvivl et af de største aktiver for virksomheder i dag, hvilket understreger nødvendigheden af databeskyttelse. Det samme gør de øgede krav til privatlivsbeskyttelse – herunder EU's databeskyttelsesforordning, også kaldet GDPR. 

Som begreb dækker databeskyttelse over beskyttelse af vigtige og følsomme oplysninger imod tyveri, svind, sårbarheder og andre trusler. Særligt to faktorer er afgørende for, hvor vigtigt databeskyttelse er: Mængden af indsamlet data, og hvor betydningsfulde dataene er. Hvis data ikke er krypterede, mens de behandles, er der en øget risiko for hackerangreb eller lækager, som kan blotte oplysningerne for tredjeparter. 

Persondata er yderst følsomme og skal derfor beskyttes i alle tilfælde. Ifølge Persondataforordningen betegner persondata alle former for data, som kan henføres til individuelle personer. Forordningen angiver desuden, at alle mennesker har ret til at få beskyttet eller skjult deres oplysninger. 

Det betyder også, at virksomheder skal beskytte deres kunders personhenførbare oplysninger for at gøre sig fortjent til deres tillid og loyalitet.

Hvordan påvirker databeskyttelse god kundeservice? 

Nogle af de primære data, som skal beskyttes af en virksomhed, inkluderer: 

· Navne 
· Adresser 
· E-mailadresser
· Telefonnumre 
· Kontooplysninger 
· Kreditkortoplysninger 
· Sundhedsoplysninger 

Disse oplysninger anses som værende følsomme data, fordi de kan henføres til bestemte personer. Nogle af oplysningerne kan desuden bruges til at sværte personers troværdighed, til identitetstyveri eller økonomisk kriminalitet. 

Da Persondataforordningen blev implementeret, antog mange virksomheder, at det ville give svære vilkår for kundeservice. Ser man bort fra kravene til compliance, er beskyttelse af persondata imidlertid også en mulighed for virksomheder til at optimere nogle kundeserviceprocesser. Lad os se nærmere på, hvorfor databeskyttelse er vigtigt i forhold til god kundeservice. 

1. Kunderne får mere kontrol over deres oplysninger 

Ved at beskytte kundernes persondata og efterleve reglerne for databeskyttelse kan I først og fremmest sikre jer, at jeres kunders oplysninger er i trygge hænder. Når det er tilfældet, skal kunderne ikke være nervøse for hackerangreb eller datalæk. 

Ifølge GDPR-retningslinjerne er virksomheder forpligtede til at informere deres kunder om, hvordan deres personoplysninger bliver håndteret. Når jeres kunder forstår, hvordan I tager hånd om deres oplysninger, vil de ikke have nogen betænkninger ved, at du bruger dataene til analyse og andre forretningsmæssige formål. 

2. I opbygger kundernes tillid til jer 

Moderne virksomheder er datadrevne, og med databeskyttelsesregler som GDPR, der giver kunderne mere kontrol over deres egne data, føler mange virksomheder, at reglerne begrænser deres drift. Det skyldes ikke mindst kundernes mulighed for at fravælge at dele deres data med virksomhederne. 

I har imidlertid brug for at opbygge kundernes tillid til jer, så de fortsat vil dele deres data med jer. Med databeskyttelse tager I et godt skridt på vejen mod at overbevise kunderne om, at deres data er i trygge hænder og ikke vil blive misbrugt på nogen måde. 

3. Virksomheder kan behandle kundehenvendelser hurtigere 

En ekstra fordel ved databeskyttelsesregler som GDPR er, at de giver kunderne fuld kontrol over, hvordan deres data deles og bruges. Derudover hjælper reglerne også virksomheder med at opbevare relevante og opdaterede kundeoplysninger. 

En anden paragraf i Databeskyttelsesforordningen foreskriver, at personer har ret til at kræve, at deres oplysninger ændres, hvis de ikke er korrekte. Dette hjælper indirekte kundeservicemedarbejderne med at finde de rette oplysninger om en kunde og bruge dem til at behandle eventuelle kundehenvendelser. 

4. I forebygger tab af kundedata

Sidst, men ikke mindst udgør databeskyttelse en værdifuld ressource for virksomhederne i forhold til at passe på følsomme kundedata og forebygge datatyveri. 

Som du måske allerede ved, har der været flere datalæk inden for de seneste få år, end der har været i de foregående årtier. Adskillige virksomheder har fået plettet deres troværdighed og forårsaget tab for deres kunder på op til flere millioner dollars. Ved hjælp af GDPR og andre databeskyttelsesregler er det blevet obligatorisk for virksomheder at arbejde hårdere for at beskytte deres kunders data. 

Afsluttende pointer 

Databeskyttelse er vigtigt for virksomheder, og samtidig optimerer det kundeservice. For hvert år vokser mængden af indsamlet og behandlet data eksponentielt. Derfor skal virksomhederne også bruge flere kræfter på at beskytte de data, som de opbevarer. 

Når det gælder håndtering og bearbejdning af kundeoplysninger, kan gert.io bl.a. hjælpe jer med at overholde GDPR-reglerne. gert.io er en hårdtarbejdende og hjælpsom compliance-bot til Zendesk. Den gør det muligt at automatisere jeres Zendesk-tickets, så I kan bruge jeres tid på andre vigtige opgaver. 

gert.io er kompatibel på tværs af forskellige systemer og hjælper jer med at efterleve databeskyttelseslovgivningerne i flere forskellige lande. Sæt gert.io på prøve – og håndtér jeres databeskyttelse på en bedre måde.

Let's talk about how we can elevate your customer experiences

Get in touch