Hvordan kan eksperter forbedre kundeoplevelsen for jeres kunder?

How Can Experts Improve Your Customer Experience? - Header image.png

Kundeoplevelse og kundetilfredshed er grundpiller i enhver virksomhed. I vores meget omskiftelige og konkurrenceprægede verden er det de virksomheder, der lykkes med at få deres kunder til at føle sig mest værdsatte, som får den største bid af kagen. For når jeres kunder er tilfredse, fortæller de glad og gerne om jeres virksomhed, produkter eller ydelser. Denne mund til mund-markedsføring giver jer et solidt afsæt til at øge jeres salg og omsætning. 

Med tiden er det blevet endnu mere afgørende for virksomheder at optrappe deres kundeserviceindsats og sikre sig, at kunderne føler sig hørt og respekteret. Jeres interne kundeserviceteam kan imidlertid ikke forventes at have løsningerne på alle de udfordringer, der kan opstå, når I vil yde den bedst mulige service. Derfor kan det give god mening at entrere med erfarne kundeserviceeksperter, der kan hjælpe med at løfte kundeoplevelsen til nye højder. 

Fordi jeres kunder er det vigtigste parameter for jeres succes, skal virksomheden være rustet til at kunne finde en løsning på ethvert problem, jeres kunder kan tænkes at opleve i forhold til jeres produkter, ydelser, brand, prissætning eller noget helt femte. Det kan et velfungerende supportsystem hjælpe jer med, og I kan med fordel få eksperthjælp til at gennemgå og tilpasse jeres setup. 

I denne artikel kan I læse om, hvor vigtigt det er at inddrage eksperter, der ser tingene fra et andet perspektiv, når I vil vurdere den kundeoplevelse, I tilbyder, ligesom vi ser på, hvordan det helt overordnet kan gavne virksomheden.

 

Få eksperternes perspektiv på jeres kundeservice 

Begrebet kundeservice favner bredt og samler flere forskellige aspekter og koncepter under én paraply. Helt generelt handler det om at hjælpe kunden gennem hele salgscyklussen og på den måde skabe loyalitet og storslåede kundeoplevelser. 

Selv hvis I benytter jer af et moderne kundeserviceværktøj som eksempelvis Zendesk, kan I have brug for hjælp til at udvikle jeres kundeservice. Det er her, eksperter kan bidrage til at løfte niveauet. 

Lad os se nærmere på, hvorfor det er en god idé at få eksperternes perspektiv på jeres kundeservice.

1. De kender spillereglerne inden for kundeservice 

Vi begynder med en afklaring af begrebet 'eksperter'. Med det mener vi professionelle branchefolk, der har et indgående kendskab til og omfattende viden om kundeservice, og som samtidig besidder en bredere forretningsforståelse. 

De er naturligvis bekendt med såvel regler som best practices inden for kundeservice, og de kan udpege, hvilke initiativer der bør standses eller tilpasses for at optimere jeres processer. Det kan eksempelvis være, I har valgt en tilgang, der virker indlysende for jer, men som kunderne ikke synes om. 

Frem for at afprøve flere forskellige tilgange på samme tid og se, hvad der virker bedst, er det langt mere effektivt at spørge en ekspert i kundeservice, som har et bredere perspektiv og samtidig kan bruge sit falkeblik til at stille skarpt på specifikke forhindringer eller udfordringer. 

2. De har en stor værktøjskasse 

Kundesupport var engang noget, som kun krævede en telefon for at kunne tage imod henvendelser. I dag har kunderne mange flere muligheder for at komme i kontakt, og kundeservice er derfor en mere dynamisk størrelse drevet af moderne teknologi som fx kunstig intelligens. Med en omnichannel-strategi gør I dialogen nemmere for både jer selv og jeres kunder, og I kan desuden analysere jer frem til, hvor der er størst sandsynlighed for, at kunderne tager kontakt. 

I takt med denne udvikling har kundeservice fået et langt større udvalg af værktøjer på hylden, som potentielt kan gøre arbejdet nemmere, bedre, hurtigere eller alle tre ting på én gang. Det er ikke sikkert, I kender til alle disse værktøjer og deres effekt, men også på dette punkt kan I med fordel spørge eksperterne til råds. Med afsæt i jeres konkrete situation vil eksperterne se på, hvilke værktøjer der kan hjælpe med at optimere kundeoplevelsen for jeres kunder. 

Den rådgivning, som eksperterne tilbyder, er baseret på en grundig analyse og omfattende tests af jeres nuværende setup. De afdækker eventuelle smuthuller eller indsatsområder, som kræver handling. Ikke alene kan eksperterne anbefale bestemte værktøjer, som I kan implementere; de kan også sørge for selve implementeringen af de valgte løsninger og på den måde hjælpe jer gennem hele processen. Overlad derfor blot det hårde arbejde til dem, mens I selv fokuserer på kerneforretningen. 

3. De trækker på ekspertviden og erfaring 

En tredje fordel ved at inddrage eksperter er den viden og erfaring, som I indirekte får adgang til. I denne sammenhæng er det kundeserviceeksperter, der kender deres felt ind og ud, og som kan hjælpe jer med alle aspekter af arbejdet med at forbedre jeres kundeservice og højne kundetilfredsheden.

Deres ekspertise og viden kan således være yderst værdifuld for virksomheden, og I kan opnå et stort udbytte ved at lade eksperterne se nærmere på hele jeres infrastruktur og de systemer, I anvender. Det giver jer et overblik over potentielle svagheder og input til, hvad I kan gøre for at afhjælpe disse svagheder. Det kan også være, at I anvender et avanceret supportværktøj som Zendesk, men ikke udnytter systemets mange funktioner til at optimere jeres drift.

Afsluttende pointer 

Når I har eksperter med om bord, der forsøger at skabe de bedste betingelser for jeres kundeservice som muligt, vil I formentlig mærke en vis sindsro og overskud til at fokusere på andre vigtige ting. Og hvis I er på udkig efter en pålidelig samarbejdspartner, der kan påtage sig ekspertrollen og analysere jeres nuværende kundeservice-setup, står de dygtige konsulenter hos helphouse.io klar. 

Som den største Zendesk Premier Partner i Europa har vi flere års erfaring med at skabe resultater med Zendesk. Vi hjælper også gerne jer med at analysere og styrke jeres kundeservice, så den kundeoplevelse, I tilbyder, kan blive et af virksomhedens vigtigste konkurrenceparametre.

Let's talk about how we can elevate your customer experiences

Get in touch