Hvorfor sikker håndtering af kundedata er et ‘must’ for Customer Experience

Lasting impact of Covid-19 on customer experiences

 

Personalisering og en sømløs oplevelse er vigtige elementer i jagten på tilfredse og loyale kunder. Forudsætningen herfor er indsamling af kundedata, som gør dig i stand til at forstå og helst forudse, hvordan dine kunder agerer, reagerer og hvad de ønsker.

 

For at dine kunder skal føle sig trygge ved at afgive deres data, er det vigtigt, du viser, at du håndterer og opbevarer deres data på sikker vis. Når adspurgt, siger 84% af forbrugerne nemlig, at de er opmærksomme på en virksomheds privatlivspolitik og 80% af dem er  parate til at gøre noget aktivt for at beskytte deres persondata. En transparent og forståelig beskrivelse af din virksomheds datahåndtering vil skabe tillid hos kunderne.

Der findes heldigvis allerede værktøjer på markedet der kan hjælpe dig med din datahåndtering. Desværre kræver mange af dem, at du aktivt går ind og administrerer, monitorerer og kontrollerer dem - men det behøver du ikke længere. Vi har arbejdet hårdt for at kunne præsentere vores fuldautomatiske datahåndteringsbot, der automatiserer dine slettepolitikker og gør det nemmere for dig at overholde de lovpligtige datapolitikker. gert.io anonymiserer løbende og fuldstændig automatisk følsom kundedata - men uden, at vigtig data går tabt, og du behøver kun at sætte dine regler op én gang - derfra hjælper den dig med at forblive compliant uden du behøver at bekymre dig.

    

 

MØD GERT.IO

 

I skrivende stund har 107 lande verden over indført lovgivning omkring databeskyttelse. Samtidig er bøderne for ikke at efterkomme lovningen ofte astronomiske. I 2020 blev der fx anmeldt 19% flere overtrædelser af GDPR (The General Data Protection Regulation) i forhold til året før. Siden GDPR’s ikrafttrædelse i maj 2018 er der blevet udstedt bøder for 275 mill. EURO - hvoraf bøden til Google på 50 mill. EURO er den hidtil største!

Onlinehandel vækster fortsat voldsomt og konkurrencen om kundernes loyalitet er hård. Det stiller stadigt større krav til et digitalt Customer Experience-design, som gør dig konkurrencedygtig. Intelligent brug af kundedata i dit Customer Experience-design kan give mærkbare virksomhedsresultater, men stiller samtidig krav til, at dit set-up for datahåndtering er effektivt. 

En større undersøgelse blandt 370 europæiske og amerikanske virksomheder viste, at mange virksomheder synes, at korrekt håndtering af kundedata både er tidskrævende og svært - hvor reglen om kundernes ret til at blive slettet topper listen. En regel, som også gør det svært for virksomheder at fastholde vigtig statistik, fordi rutiner omkring sletning af kundedata ofte betyder, at historik og viden omkring kundernes ageren forsvinder. Viden, som ellers skal bruges til at videreudvikle en virksomheds services.

Der er altså grunde nok til, at din virksomhed skal gøre sig umage med håndteringen af de indsamlede kundedata - men helst uden at skulle bruge unødvendigt mange ressourcer.

 

What are the most difficult GDPR obligations in 2019?

graf-blogpost-CX-og-data.png
Mean score on 0-10 Scale: 0=Not At All Difficult; 10=Extremely Difficult. Source: IAPP-EY Annual Gorvernance Report 2019

 

Kend dine kunder OG forbliv compliant

Viljen til at overholde den gældende datalovgivning er absolut til stede, og mange virksomheder gør deres allerbedste for at overholde den, men et af de største problemer med datahåndtering og overholdelse af lovgivningen er "at lokalisere personfølsom data", hvor 56% af virksomhederne nævner det som værende deres største udfordring. Dette, holdt op imod det faktum, at 84% af kunderne er mere loyale over for virksomheder med stærk data-sikkerhedskontrol, bør være grund nok til at investere i en bedre løsning eller nye værktøjer til at hjælpe med at håndtere de enorme mængder data, din virksomhed sandsynligvis administrerer i dagligdagen.

Med gert.io koblet til din Zendesk definerer du blot dine kriterier for hvilke tickets der skal anonymiseres og hvor ofte du vil have det gjort - alt sammen uden brug af kodning, naturligvis. gert.io arbejder derefter i baggrunden og anonymiserer løbende følsomme kundedata - uden at du mister værdifuld data og statistik. 

Så stop med at spilde tid på manuel håndtering af din data og lad gert.io tage slæbet. Lad os introducere dig for ham og giv os mulighed for at vise dig, hvordan han kan hjælpe dig med din datahåndtering.

 

Kontakt os for en præsentation af gert.io