At arbejde hjemmefra version 2.0

Lasting impact of Covid-19 on customer experiences

 

Det er nu over et år siden, at Corona-pandemien tvang store dele af verden til at lukke ned og bl.a. ændrede vores arbejdsrutiner markant. Mange af os blev sendt på hjemmearbejde, en stor del af os, sidder der endnu og sandsynligheden for, at vi i højere grad vil arbejde hjemmefra post corona er stor. Dette kan udfordre arbejdsgivere i forhold til at skabe rammer, som kan fastholde det gode teamsamarbejde og ikke mindst den gode kundebetjening.

 

Selvom det at arbejde hjemmefra ikke er et corona-skabt fænomen, har det været et år, hvor det i den grad er eskaleret. Samtidig med at mange skulle vænne sig til at arbejde hjemmefra, har andre ændringer også haft indflydelse på arbejdsrutiner og -glæde. Fx betød Corona for en del virksomheder desværre afskedigelser, hvilket har sat de tilbageværende medarbejdere under pres ift. at skulle håndtere nye eller måske endda flere opgaver. Ligesom nye indkøbsvaner blandt kunderne har medført ændringer i måden at betjene og servicere dem på, i antallet af henvendelser og ikke mindst valget af kanaler, som kunderne henvender sig gennem.

En stor undersøgelse foretaget af Zendesk viser, at op mod 50% af alle teams er blevet 100% hjemmearbejdende under Corona - altså at ALLE i et team arbejder hjemmefra HELE tiden. Samme undersøgelse viser, at 46% af de adspurgte kundeservice-agenter, som er sendt på hjemmearbejde, ikke oplever, at de har de rigtige værktøjer til at udføre deres arbejde.


Optimer hjemmearbejde med de rigtige værktøjer

Når hjemmearbejde bliver et vigtigt omdrejningspunkt, er ledere tvunget til at re-tænke organiseringen af deres teams og arbejdsflows og ikke mindst til at kigge ind i værktøjer, der understøtter arbejdet og sikrer den gode kundeservice. 

Det handler om alt fra basis arbejdsredskaber som internetadgang, printer, computer, skærme m.m., til en fornuftig indretning af hjemmearbejdspladsen og værktøjer som chat, videokonference, skærmdeling, mind-mapping m.m, der styrker samarbejdet. Desuden bør fælles systemer som CRM, telefoni, helpdesks og ikke mindst integrationen imellem systemerne, således deling af vigtige data flyder ubesværet tilpasses. Zendesks undersøgelse viser da også, at virksomheders investering i helpdesk-systemer forventes fordoblet i løbet af de kommende år!


Plusser og minusser ved hjemmearbejde

Ifølge Zendesks undersøgelse har 60% af alle virksomhedsledere planer om efter corona at tilbyde deres medarbejdere bedre muligheder for at vælge hjemmearbejde, hvilket giver god mening. En undersøgelse fra Global Workplace Analytics viser nemlig, at mange virksomheder rent faktisk oplever både besparelser og effektiviseringer, når medarbejderne arbejder hjemmefra. Fx

  • Øget produktivitet
  • reducerede drifts-/lokaleomkostninger
  • mindre fravær/sygdom
  • færre afbrydelser, som skaber et bedre arbejdsflow og minimerer fejl.

 

Med de rette forudsætninger og de rette værktøjer, trives rigtig mange medarbejdere faktisk med at arbejde hjemmefra. De fleste ønsker dog en hybrid-model, hvor der er plads til både at møde ind på arbejdspladsen og tage hjemmearbejdsdage, da en overvægt at hjemmearbejde fx kan føre til et kulturskred på arbejdspladsen, hvor vores fælles værdier udvandes. Det kan ligeledes være sværere at on-boarde nye medarbejdere, medarbejdere med små børn, der får ikke den nødvendige arbejdsro, og unge medarbejdere, som netop er trådt ind på arbejdsmarkedet, mister den personlige og faglige udvikling, som de opnår ved at arbejde tæt sammen med mere erfarne kolleger.

helphouse.ios tætte samarbejdspartner Aircall, som leverer cloud-baseret telefoni, ser endnu en potentiel bagside ved at arbejde hjemmefra. Nemlig at grænsen mellem arbejde og privatliv nemt udviskes. Det kan føre til stress, forvirring og udbrændthed. Hos Aircall har de udviklet en feature i deres telefonsystem, som gør det muligt for team-medlemmer nemt at synliggøre deres tilstedeværelse og ligeledes planlægge tilstedeværelsen team-medlemmer imellem, så arbejdsdagen dækkes fornuftigt ind.

 

Når Corona-pandemien igen tillader os at tage på arbejde, skal mange virksomheder finde den rette balance mellem hjemmearbejde og arbejdsplads og sikre, at de rigtige værktøjer og betingelser er til rådighed, så både arbejdsgiver, medarbejdere og ikke mindst kunder bliver tilgodeset.
 


 

Arbejder I hjemmefra?

Lad os tage en snak om hvilke værktøjer, der kan optimere jeres set-up, jeres team-samarbejde og ikke mindst sikre den gode kundebetjening.